Algemene Visumvoorwaarden

ALGEMENE VISUMVOORWAARDEN:


De navolgende lijst bevat de visumvoorwaarden zoals die gelden voor Nederlanders. Voor immigranten kunnen andere voorwaarden gelden. Ditzelfde geldt voor buitenlanders met een Nederlands reisdocument, een zogenaamd vluchtelingenpaspoort.
Sommige consulaten geven geen visum aan buitenlanders die niet officieel, met een verblijfvergunning, in de Benelux landen staan ingeschreven.

Voor de visumaanvragen is in alle gevallen het originele paspoort nodig, geen fotokopie. Dat moet minstens nog drie, meestal zes maanden en soms nog een jaar geldig zijn. Het paspoort moet twee naast elkaar liggende lege pagina's bevatten.


Reizigers die veel reizen en vaak een visum nodig hebben en daardoor hun paspoort langdurig kwijt zijn aan de procedures van consulaten bij het aanvragen van een visum, kunnen in hun woongemeente een tweede paspoort aanvragen. Dit vergemakkelijkt het doen van zaken in het buitenland.

Aanvraagformulieren moeten volledig en in blokletters worden ingevuld.
Er zijn maar weinig ambassades en consulaten waar men het Nederlands goed beheerst. Vul uw papieren dus bij voorkeur in het Engels in.

Een gekopieerde handtekening wordt niet geaccepteerd.

Aanvraagformulieren voor de meeste visa hebben wij op voorraad. Originele, indien nodig, worden op aanvraag naar u toegestuurt.

TERUG NAAR HET HOOFDMENU