Verantwoording en risico

Verantwoording en risico:


Gedurende de tijd dat wij de paspoorten of documenten in ons bezit hebben houden wij ons aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging.


Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, veroorzaakt door verlate afgifte van visa en documenten, vertraagde aflevering veroorzaakt door en om consulaire redenen.


Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van uw visumaanvraag door het consulaat. De consul kan om emphatische redenen beslissen om meer documenten in te zien, waardoor u mogelijk uw visum niet op tijd zult krijgen. De consul is ter aller tijde gemachtigd om zonder enige reden de benodigde documenten voor uw visumaanvraag aan te passen en/of uw visumaanvraag te weigeren.


Wij accepteren ook geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door verlies, diefstal van paspoorten of documenten door consulaten of post en postkantoren.

Ook niet voor de schade veroorzaakt door correct afgegeven visa, die achteraf aan de grens van het betreffende land toch voor problemen zorgden.

Consulaten kunnen de tarieven van het visum of legalisatie verhogen of verlagen, wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door een tarief verhoging van het visum door het consulaat.

Een consul is gemachtigd om extra documenten op te vragen om uw visumaanvraag beter te beoordelen. Wanneer uw visumaanvraag afgewezen wordt  na een oordeel van de consul, of wanneer uw visumaanvraag hierdoor vertraging oploopt en u schade ondervindt doordat u uw vlucht of vluchten moet missen of annuleren, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor de schade. 

Consulaten kunnen veranderingen doorvoeren in de vereiste documenten voor uw visumaanvraag doordat hun Ministerie van Buitenlandse Zaken dat per direct kan eisen. Wij accepteren ook geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door een vertraging op het consulaat door veranderingen in de benodigde documentatie.

Weet altijd precies de datum dat u het land binnen zult treden. Ga dus niet een dag van te voren proberen het land binnen te komen, want dan kunt u voor onaangename verassingen komen te staan. Er staat in alle visa een datum van geldigheid op, van wanneer een visum ingaat en wanneer het verloopt!

TERUG NAAR HET HOOFDMENU